Strona główna

Konferencja GAiN Academy Europe - Relacja

Czytaj więcej...W dniach 26 lutego - 1 marca br. w Newbold Collage, odbyła się konferencja GAiN Academy Europe: STORIES, poświęcona zagadnieniom komunikacji Kościoła w internecie. Organizatorem spotkania była Południowa Diecezja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Anglii.

Czytaj więcej...

Oświadczenie w sprawie szczepień

Czytaj więcej...Kościół Adwentystów Dnia Siódmego kładzie silny nacisk na kwestie dotyczące ludzkiego zdrowia i samopoczucia. Adwentystyczne zrozumienie zdrowia oparte jest na biblijnym objawieniu, natchnionych pismach Ellen G. White (współzałożycielki Kościoła) oraz literaturze naukowej.

Czytaj więcej...

Niewyczerpane możliwości służby

Czytaj więcej...Często słyszymy, że zdrowie jest najpierw normą, później wyjątkiem, a w końcu już tylko wspomnieniem. Warto jednak podkreślić, że zdrowie jest tak ściśle splecione ze wszystkim, co czynimy i czym jesteśmy, iż wydaje się ono mieć wyjątkowy związek z adwentystami dnia siódmego.

Czytaj więcej...

Tysiące ochrzczonych w Afryce Wschodniej

Czytaj więcej...Tysiące osób przyjęło chrzest w czasie wielkiego projektu ewangelizacyjnego odbywającego się w Tanzanii. W nabożeństwie wieńczącym trzytygodniową serię spotkań udział wzięło 40 tysięcy adwentystów z 11 krajów Afryki Wschodniej. Przewodniczący światowego Kościoła adwentystycznego zaapelował do nich, aby „wstrząsnęli Afryką dla Chrystusa”.

Czytaj więcej...

Wizyta pastora Litovczenko w Polsce

Czytaj więcej...24 stycznia 2015 roku w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie odbyło się dziękczynne nabożeństwo z okazji Międzynarodowego Dnia Wolności Religijnej. W uroczystym nabożeństwie – oprócz wyznawców miejscowego zboru i innych chrześcijan – udział wzięli duchowni z lubelskich Kościołów.

Czytaj więcej...

Doroczne spotkanie prezydenta z przedstawicielami związków wyznaniowych

Czytaj więcej...20 stycznia br. prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w swoim pałacu na Krakowskim Przedmieściu z przedstawicielami Kościołów i innych związków wyznaniowych. Wśród zaproszonych byli również liderzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Prezydent przekazał zebranym życzenia noworoczne. Swoje wystąpienia mieli także przedstawiciele Kościoła katolickiego, Polskiej Rady Ekumenicznej, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich oraz Związku Muzułmanów.

Czytaj więcej...