Strona główna

Ożywienie i powtórne przyjście Jezusa - Doroczne posiedzenie Rady Generalnej Konferencji Kościoła

Czytaj więcej...W dniach od 9 do 15 października w Silver Spring niedaleko Waszyngtonu odbyło się doroczne posiedzenie Rady Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. To ostatnie posiedzenie przed przyszłoroczną 60. Sesją Zjazdu Generalnej Konferencji zatytułowane „Ożywienie i powtórne przyjście Jezusa” zgromadziło przewodniczących krajowych i regionalnych kościołów z całego świata, jak również przedstawicieli kierownictw 13 wydziałów.

Czytaj więcej...

Pastor Sergiej Litovczenko na wolności

Czytaj więcej...Po dwudziestu dniach spędzonych w niewoli ukraiński pastor Sergiej Litovczenko powrócił do swojej rodziny. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. 26 września uzbrojeni terroryści wtargnęli do budynku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gorłówce (Wschodnia Ukraina) i, na oczach zgromadzonych uczestników nabożeństwa, uprowadzili usługującego pastora Litovczenko. 

Czytaj więcej...

Apel o modlitwę w intencji osób zagrożonych wirusem Ebola

Czytaj więcej...Przewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ted Wilson zaapelował do adwentystów na całym świecie o modlitwy w intencji mieszkańców krajów Afryki Zachodniej, którzy zmagają się obecnie z epidemią wirusa Ebola.

Czytaj więcej...

LC X-change: Dotrzeć z ewangelią do internautów

Czytaj więcej...W budynku Seminarium Adwentystycznego w Belgradzie w dniach od 11 do 14 września odbyło się drugie w tym roku spotkanie koordynatorów projektu LIFEconnect z krajów Wydziału Transeuropejskiego – „LC X-change”. W spotkaniu udział wzięło 20 liderów z krajów TED. Dla niektórych uczestników było to już jedno z kolejnych spotkań szkoleniowych. Dla innych - misja LIFEconnect właśnie się rozpoczęła.

Czytaj więcej...

Porwanie pastora na Ukrainie

Czytaj więcej...Uzbrojeni terroryści wtargnęli do budynku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gorłówce (Wschodnia Ukraina) i, na oczach zgromadzonych uczestników nabożeństwa, uprowadzili usługującego pastora Sergieja Litovczenko. 

Czytaj więcej...

Konferencje starszych i pastorów w Podkowie Leśnej

Czytaj więcej...Tegoroczne konferencje starszych zborów oraz pastorów upłynęły pod hasłem jedności w Kościele. W inauguracyjnym kazaniu sekretarz Kościoła, Marek Rakowski zwrócił uwagę na biblijny obraz Kościoła jako jednego ciała składającego się z różnych członków.

Czytaj więcej...