Strona główna

Książka „Wielki bój” kościelnym projektem na całym świecie!

Projekt Wielki bój - inicjacja10 października br. podczas dorocznej sesji Rady Generalnej Konferencji, uroczyście zainicjowany został projekt książki "Wielki bój" Ellen G. White.

Przewodniczący wszystkich 13 wydziałów, na które podzielony jest administracyjnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, wręczyli przewodniczącemu Generalnej Konferencji, pastorowi Tedowi N. C. Wilsonowi egzemplarze "Wielkiego boju" w językach swoich krajów. Zostały one umieszczone wokół i poniżej modelu kuli ziemskiej.

Na podium poproszeni zostali: przewodniczący Generalnej Konferencji, przewodniczący sekretariatów Ewangelizacji, Wydawnictw oraz przewodniczący wydziałów. Wokół makiety kuli ziemskiej zebrali się przewodniczący wszystkich unii zrzeszających wszystkie kraje świata, w których wykonywana jest misja głoszenia Ewangelii.

Wszyscy zebrani modlili się Boże błogosławieństwo i prowadzenie w realizacji projektu, aby książka stała się narzędziem prowadzącym ludzi do Chrystusa, a Duch Święty przygotowywał serca ludzi na przyjęcie Bożego poselstwa i zachęcił adwentystów do pracy z tą książką.

Inauguracja książki "Wielki bój"

Inauguracja książki Inauguracja książki Inauguracja książki Inauguracja książki

 

***

Serwisem Adwent.pl kieruje Adwentystyczna Agencja Informacyjna (AAI) która jest wewnętrzną działającą w strukturze Sekretariatu Mediów Adwentystycznych, powołaną do istnienia uchwałą Rady Kościoła z dnia 26 marca 2001 r. nr 22[178]2001.

AAI kieruje pastor Marek Rakowski, dyrektor Sekretariatu Mediów Adwentystycznych. Kontakt: e-mail (marek.rakowski@adwent.pl), tel. +4822 3131 431, 3131 432, fax: +4822 3131 500. Redaguje zespół: Marek Rakowski, Daniel Kluska, Daniel Maikowski.

Copyright ©. AAI zezwala na przedrukowywanie w całości lub części informacji i zdjęć przez nią publikowanych pod warunkiem wyraźnego oznaczenia ich źródła, np.: „źródło: Adwentystyczna Agencja Informacyjna” i nazwiska autora zdjęć. AAI zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadsyłanych bądź wykorzystanych materiałów.